Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2010

manifesto

Εικόνα
η ποίησις δεν είναι

Η Monika στους ΑΜΑΝ

Η Monika Christodoulou στους ΑΜΑΝ  στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα  της Τετάρτης 24/11/2010.

Less Than Zero

Εικόνα
Ο εικονιζόμενος και η συμμορία του θα δώσουν λόγο στη Δίκη. Δεν αναφέρομαι φυσικά στο θεσμό της δικαιοσύνης ενός φαύλου και έκνομου συστήματος εξουσίας που καταπατά και αυτούς ακόμα τους κανόνες που το ίδιο έχει θεσπίσει. Είναι παραπάνω από προφανές, ότι αν υπήρχε έστω και ένας δικαστικός λειτουργός που να είχε την διάθεση να πράξει το καθήκον του, θα το είχε πράξει. Το αστειάκι με την διάκριση των εξουσιών έλαβε οριστικό τέλος. Οι απατεώνες που κυβερνούν καθώς και αυτοί που θα τους διαδεχτούν στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού, να γνωρίζουν από τούδε και στο εξής ότι δεν διαθέτουν πλέον κανένα είδος νομιμοποίησης.

Ίδε ο αµνός του Θεού . . .

Περί βρώσεως του αμνού και άλλων "θεϊκών" εντολών.   Επειδή μερικοί ζωγραφίζουσι , τον μεν Χριστόν , ως πρόβατον και Αμνόν , τον δε Πρόδρομον δεικνύοντα αυτόν με τον δάκτυλόν του και λέγοντα: Ιδέ ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του Κόσμου, δια τούτο προστάζει ο παρών Κανών, το τοιούτον εις το εξής να μη γίνεται, αλλά να ζωγραφίζεται ο Χριστός, ως άνθρωπος τέλειος, κατά τον ανθρώπινον χαρακτήρα, ίνα δια του ανθρωπίνου είδους ερχόμεθα εις ενθύμησιν της εν σαρκί πολιτείας αυτού, και του πάθους, και του θανάτου, και της διά τούτων γενομένης σωτηρίας του Κόσμου. Διότι τους μεν παλαιούς εκείνους του νόμου τύπους τιμώμεν καθ' ό επροεικόνιζαν την αλήθειαν του Ευαγγελίου και της χάριτος, από τους οποίους ένας ήτο και ο εν τω Πάσχα σφαγιαζόμενος Αμνός, εις εικόνα Χριστού παραλαμβανόμενος, του αληθινού Αμνού, του αίροντος την αμαρτίαν του Κόσμου. Τώρα δε οπού ήλθεν η αλήθεια αυτή και τα πράγματα, μάλλον τον τύπον προτιμώμεν, αυτόν και υποδεχόμεθα. ΠΒ' ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ